Tổng cục trưởng Tổng cục thuế làm Thứ trưởng Bộ Tài chính

227

Sau hơn 3 năm giữ cương vị Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, ông Cao Anh Tuấn vừa được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính

Ngày 26-10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 1289/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Cao Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính, giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.


Ông Cao Anh Tuấn

Ông Cao Anh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế từ tháng 6-2019. Ông Tuấn có hơn 30 năm làm việc trong ngành tài chính, trong đó phần lớn thời gian công tác trong lĩnh vực thuế.

Trong thời gian ông Cao Anh Tuấn giữ chức Tổng cục trưởng, ngành thuế có nhiều dấu ấn trong việc triển khai hoá đơn điện tử, quản lý thuế đối với lĩnh vực thương mại điện tử, quản lý thuế đối với các nền tảng xuyên biên giới…

Trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Tổng cục Thuế đã tham mưu Bộ Tài chính trình Chính phủ, cấp có thẩm quyền quyết định nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Hiện tại, Bộ Tài chính có 3 Thứ trưởng gồm ông Tạ Anh Tuấn, ông Nguyễn Đức Chi và ông Võ Thành Hưng. Với quyết định bổ nhiệm trên, Bộ Tài chính có 4 Thứ trưởng.