Tóm tắt tiểu sử Chủ tịch nước Tô Lâm

55

Tóm tắt tiểu sử Đại tướng Tô Lâm – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch nước Tô Lâm

– Họ và tên: Tô Lâm

– Ngày sinh: 10/07/1957

– Dân tộc: Kinh

– Quê quán: Xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

– Ngày vào Đảng: 22/8/1981; Ngày chính thức: 22/8/1982

– Chuyên môn nghiệp vụ: Luật, An ninh

– Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sỹ Luật học

– Lý luận chính trị: Cao cấp

– Ngoại ngữ: Tiếng Anh C

– Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII

– Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII

– Đại biểu Quốc hội khoá XIV, XV

– Khen thưởng: 03 Huân chương Quân công hạng Nhất; Huân chương Quân công hạng Ba; 02 Huân chương Chiến công hạng Nhất; Huân chương Chiến công hạng Nhì, Ba; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; Huy chương “Vì sự nghiệp An ninh Tổ quốc”; 06 Huân chương của Nhà nước Lào (Huân chương Tự do hạng Nhất, Nhì; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì; Huân chương Hữu nghị; Huân chương Anh dũng hạng Nhất); Huân chương Sahametrei Thibadin của Nhà nước Campuchia; Huân chương hạng Nhất 06 tháng 6 của Nhà nước Cu Ba; Huân chương Hữu nghị của Liên bang Nga.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

– 1974 – 1979: Học viên Đại học An ninh nhân dân (nay là Học viện An ninh nhân dân)

– 1979 – 1988: Cán bộ, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an)

– 1988 – 1990: Phó Trưởng phòng, Tổng cục An ninh, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an)

– 1990 – 1993: Trưởng phòng, Tổng cục An ninh, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an)

– 1993 – 1997: Phó Cục trưởng, Tổng cục An ninh, Bộ Công an

– 1997 – 2006: Cục trưởng, Tổng cục An ninh, Bộ Công an

– 6/2006 – 12/2009: Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an; tháng 4/2007 được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng

– 12/2009: Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục An ninh I, Bộ Công an

– 02/2010 – 7/2010: Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương; tháng 7/2010 được thăng cấp bậc hàm Trung tướng

– 8/2010 – 01/2011: Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an

– 01/2011 – 7/2011: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an

– 8/2011 – 01/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; tháng 9/2014 thăng cấp bậc hàm Thượng tướng

– 01/2016 – 03/2016: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an

– 04/2016 – đến nay: Ủy viên Bộ Chính trị (khóa XII, XIII); Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh; Ủy viên Ban cán sự đảng Chính phủ; Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV; Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng (nay là Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, tiêu cực); giai đoạn 7/2016 – 10/2017 giữ chức vụ Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và tháng 01/2019 được thăng cấp bậc hàm Đại tướng

– Ngày 22/5/2024, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.