Sở GD&ĐT Nghệ An ra văn bản hướng dẫn dạy và học theo 4 cấp độ

2910

Sở GD&ĐT Nghệ An vừa ra văn bản hướng dẫn dạy và học theo 4 cấp độ, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Ngày 27/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vừa có văn bản hướng dẫn việc tổ chức dạy và học gửi các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống… yêu cầu các đơn vị triển khai các biện pháp để phòng, chống dịch Covid-19.

Theo văn bản, Sở đề nghị các địa phương căn cứ phân loại cấp độ dịch theo từng địa bàn để tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp huyện, thành phố, thị xã quyết định tổ chức hoạt động dạy học; khu vực nào kiểm soát được dịch thì chủ động cho học sinh trở lại trường học tập.

Trong văn bản hướng dẫn có ghi cụ thể phương án dạy học theo 4 cấp độ:

Đối với địa bàn được xác định cấp độ 1 và cấp độ 2 (nguy cơ thấp và nguy cơ trung bình): Tổ chức dạy trực tiếp; củng cố các điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị, phương tiện để sẵn sàng chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến và các hình thức khác phù hợp với địa bàn và tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Toàn tỉnh Nghệ An hiện chỉ còn Tp.Vinh và Tx.Cửa Lò vẫn đang dạy học bằng hình thức trực tuyến.

Đối với các địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 3 (nguy cơ cao): Tổ chức dạy học trực tiếp (đối với những trường đảm bảo điều kiện 3 tại chỗ: Ăn, ở, dạy và học tập tập trung) kết hợp dạy học trực tuyến, giao bài tự học… Ngoài ra, căn cứ điều kiện thực tế, cơ sở giáo dục tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các huyện, thành phố, thị xã ra quyết định kế hoạch dạy học phù hợp cho từng lớp, khối lớp. Trong đó, với cấp học phổ thông, ưu tiên dạy trực tiếp các lớp 1, lớp 2, lớp 6, lớp 9 và lớp 12, bảo đảm giãn cách phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và các điều kiện an toàn trong công tác phòng, chống dịch.

Đối với các địa bàn được xác định cấp độ 4 (nguy cơ rất cao): Căn cứ vào tình hình thực tế và tiến độ triển khai năm học tại địa phương để tổ chức hình thức dạy học trực tuyến, giao bài tự học… với cấp học mầm non và phổ thông. Ngoài ra, phối hợp với phụ huynh để hướng dẫn học sinh sử dụng hiệu quả, an toàn các thiết bị phục vụ học trực tuyến theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và có phương án chuyển tài liệu học tập đến những học sinh còn thiếu thiết bị học tập trực tuyến.

Ngày 21/10, UBND tỉnh cũng đã có thông báo về cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Hiện, trên địa bàn toàn tỉnh có 18/21 huyện, thị xã đang ở cấp độ 1 dịch Covid-19; có 3 địa phương là Tp.Vinh, huyện Hưng Nguyên và huyện Nam Đàn đang ở cấp độ 2. Ở cấp xã, có 452/460 xã, phường, thị trấn đang ở cấp độ 1 dịch Covid -19. Cấp độ 2 có các phường, xã: Phường Trung Đô, Hà Huy Tập, Vinh Tân, Bến Thủy, Hưng Bình (Tp.Vinh); xã Châu Nhân (huyện Hưng Nguyên); xã Kim Liên (huyện Nam Đàn). Cấp độ 3 có xã Hưng Lộc (Tp.Vinh).