Sáng 22/12, Nghệ An vẫn có nhiều ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng

61

Từ 18h00 ngày 21/12 đến 6h00 ngày 22/12, Nghệ An ghi nhận 30 ca dương tính mới với COVID-19 tại 7 địa phương. Trong đó có 9 ca cộng đồng, 21 ca đã được cách ly từ trước.

1. Bệnh nhân HHP, nam, sinh 2000. Địa chỉ tạm trú: số 44, đường Hoàng Phan Thái, xã Nghi Phú, TP Vinh. Ngày 20/12 Bệnh nhân có biểu hiện rát họng, ho. Ngày 21/12 Bệnh nhân đến BVĐK 115 test nhanh có kết quả dương tính. Sau đó, Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định.

2. Bệnh nhân LVN, nam, sinh 2002 . Địa chỉ tạm trú: số 44, đường Hoàng Phan Thái, xã Nghi Phú, TP Vinh. Ngày 20/12 Bệnh nhân có biểu hiện rát họng, ho. Ngày 21/12 Bệnh nhân đến BVĐK 115 test nhanh có kết quả dương tính. Sau đó, Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định.

3. Bệnh nhân NVC, nam, sinh 1996 . Địa chỉ tạm trú: số 44, đường Hoàng Phan Thái, xã Nghi Phú, TP Vinh. Ngày 20/12 Bệnh nhân có biểu hiện sốt, rát họng, ho. Ngày 21/12 Bệnh nhân đến BVĐK 115 test nhanh có kết quả dương tính. Sau đó, Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định.

4. Bệnh nhân TTH, nữ, sinh 1979. Địa chỉ: Xóm Rồng, xã Châu lộc, Huyện Quỳ Hợp. Bệnh nhân có tiếp xúc với các trường hợp F0 tại xóm kèn, xã Châu Lộc đã được công bố trước đó. Ngày 21/12 Bệnh nhân đến TTYT Quỳ Hợp test nhanh có kết quả dương tính. Sau đó, Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

5. Bệnh nhân LTN, nữ, sinh 1971. Địa chỉ: Xóm Rồng, xã Châu lộc, Huyện Quỳ Hợp. Ngày 20/12 Bệnh nhân có biểu hiện: ho, sổ mũi, sốt nhẹ nên đến TTYT Quỳ Hợp test nhanh có kết quả dương tính. Sau đó, Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

6. Bệnh nhân LTQ, nữ, sinh 1977. Địa chỉ: Xóm Rồng, xã Châu lộc, Huyện Quỳ Hợp. Bệnh nhân có tiếp xúc với các trường hợp F0 tại xóm kèn, xã Châu Lộc đã được công bố trước đó. Ngày 21/12 Bệnh nhân đến TTYT Quỳ Hợp test nhanh có kết quả dương tính. Sau đó, Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

7. Bệnh nhân VVM, nam, sinh 1971. Địa chỉ: Bản Điểm, xã Châu Đình, Huyện Quỳ Hợp. Bệnh nhân có tiếp xúc với các trường hợp F0 tại xóm kèn, xã Châu Lộc đã được công bố trước đó. Ngày 21/12 Bệnh nhân đến TYT test nhanh có kết quả dương tính. Sau đó, Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng. Bệnh nhân

8. Bệnh nhân LTH, nữ, sinh 1971. Địa chỉ: Bản Điểm, xã Châu Đình, Huyện Quỳ Hợp. Bệnh nhân có tiếp xúc với các trường hợp F0 tại xóm kèn, xã Châu Lộc đã được công bố trước đó. Ngày 21/12 Bệnh nhân đến TYT test nhanh có kết quả dương tính. Sau đó, Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

9. Bệnh nhân STT, nữ, sinh 1986. Địa chỉ: Tam Hương, xã Châu Quang, Huyện Quỳ Hợp. Bệnh nhân có tiếp xúc với các trường hợp F0 tại xóm kèn, xã Châu Lộc đã được công bố trước đó. Ngày 21/12 Bệnh nhân đến TYT test nhanh có kết quả dương tính. Sau đó, Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

10. Bệnh nhân Bệnh nhânK, nam, sinh 2021. Địa chỉ: xóm Hải Lào, xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân NTD đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly trong khu phong tỏa. Bệnh nhân không có triệu chứng.

11. Bệnh nhân BCA, nam, sinh 2016. Địa chỉ: xóm Hải Lào, xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân NTD đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly trong khu phong tỏa. Bệnh nhân không có triệu chứng.

12. Bệnh nhân NTH nữ, sinh 1990. Địa chỉ: Thị Trấn Thạch Giám, Tương Duong. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân NTH đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại TYT. Bệnh nhân không có triệu chứng.

13. Bệnh nhân NTTH nữ, sinh 1986. Địa chỉ: Xóm Rồng, xã Châu lộc, Huyện Quỳ Hợp. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân TTP đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại TYT. Bệnh nhân không có triệu chứng.

14. Bệnh nhân NTM nữ, sinh 1991. Địa chỉ: Xóm Rồng, xã Châu lộc, Huyện Quỳ Hợp. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân TTP đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại TYT. Bệnh nhân không có triệu chứng.

15. Bệnh nhân LVH, nam, sinh 2007. Địa chỉ: bản La Ngan, xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân LLH đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại Trường. Bệnh nhân không có triệu chứng.

16. Bệnh nhân VVH, nam, sinh 2007. Địa chỉ: Bản Cù, xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân LLH đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại TYT. Bệnh nhân không có triệu chứng.

17. Bệnh nhân MVS, nam, sinh 2007. Địa chỉ: Bản La Ngan, xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân LLH đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại trường. Bệnh nhân không có triệu chứng.

18. Bệnh nhân MBK, nam, sinh 2007. Địa chỉ: Bản Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân LLH đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại TYT. Bệnh nhân không có triệu chứng.

19. Bệnh nhân MTP, nam, sinh 2007. Địa chỉ: Bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân LLH đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại TYT. Bệnh nhân không có triệu chứng.

20. Bệnh nhân MVO, nam, sinh 2007. Địa chỉ: Bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân LLH đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại TYT. Bệnh nhân không có triệu chứng.

21. Bệnh nhân LVH, nam, sinh 2008. Địa chỉ: Bản La Ngan, xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân LLH đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại TYT. Bệnh nhân không có triệu chứng.

22. Bệnh nhân NMK, nam, sinh 2019. . Địa chỉ: Khối Tân Hương , TT Tân Lạc , Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân HTL đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly. Bệnh nhân không có triệu chứng.

23. Bệnh nhân HHB, nam, sinh 2013. Địa chỉ: Hội 1, Châu Hội, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân VTA đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

24. Bệnh nhân VVT, nam, sinh 1972. Địa chỉ: xăng cọc, Châu bính, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân VTL đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

25. Bệnh nhân NTPT, nữ, sinh 2015. Địa chỉ: Khối Bắc, Diễn Hồng, Diễn Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân NTH đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân có triệu chứng ho, sổ mũi.

26. Bệnh nhân NGH, nam, sinh 2021. Địa chỉ: Khối Bắc, Diễn Hồng, Diễn Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân NTH đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân có triệu chứng sốt.

27. Bệnh nhân LVT, nam, sinh 1994. Địa chỉ: Bản Hồi Tố 1, Mai Sơn, Tương Dương. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về ngày 20/12. Bệnh nhân cách ly tại TTYT. Bệnh nhân không có triệu chứng.

28. Bệnh nhân TĐC, nam, sinh 1970. Địa chỉ: Bản Cửa Rào 2, xã Xá Lượng, Tương Dương. Bệnh nhân đi từ TP HCM về ngày 20/12. Bệnh nhân cách ly tại TTYT. Bệnh nhân không có triệu chứng.

29. Bệnh nhân NĐL, nam, sinh 1989. Địa chỉ: Xóm 4, xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu. Bệnh nhân đi từ Vĩnh Long về ngày 18/12. Bệnh nhân cách ly tại TYT. Bệnh nhân có triệu chứng sốt, đau đầu.

30. Bệnh nhân VVĐ, nam, sinh 1973. Địa chỉ: Xóm 11, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu. Bệnh nhân đi từ Hải Phòng về ngày 19/12. Bệnh nhân cách ly tại TYT. Bệnh nhân có triệu chứng khan họng.

Theo CDC Nghệ An