Nghệ An: Trong 20 ca nhiễm COVID mới có 11 trường hợp liên quan chợ đầu mối