Nghệ An: Các trường học tổ chức học trực tiếp từ ngày 4/4

464

Theo dự kiến, đối với các trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An chưa tổ chức học trực tiếp do ảnh hưởng Covid-19 sẽ tổ chức học lại từ ngày 04/4.

Sở GD&ĐT Nghệ An vừa có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc về việc: tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn cho học sinh khi tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục.

Nội dung nhằm tiếp tục tổ chức chuyển đổi trạng thái hoạt động của ngành linh hoạt, phù hợp, thích ứng với dịch bệnh Covid-19, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm học, giữ vững mục tiêu chất lượng giáo dục, tận dụng tối đa thời gian tổ chức dạy học trực tiếp khi dịch bệnh được kiểm soát.

Theo đó, các cơ sở giáo dục mầm non, nhất là các cơ sở chưa tổ chức cho trẻ đi học, xây dựng kế hoạch, tham mưu với chính quyền địa phương tập trung rà soát, chuẩn bị mọi điều kiện đảm bảo an toàn về công tác phòng chống dịch Covid-19 để đón trẻ trở lại trường.

Dự kiến hàng ngàn học sinh tại Nghệ An được trở lại trường học tập sau một thời gian dài vào ngày 04/4

Các cơ sở giáo dục mầm non điều chỉnh kế hoạch giáo dục nhà trường và tổ chức thực hiện Chương trình theo các kịch bản phù hợp; lựa chọn nội dung giáo dục cần thiết phù hợp với thời gian còn lại của năm học, giúp trẻ đạt mục tiêu, kết quả mong đợi cuối độ tuổi theo quy định tại Chương trình giáo dục mầm non; riêng với trẻ mẫu giáo 5 tuổi, các cơ sở giáo dục mầm non thống nhất hướng dẫn giáo viên lựa chọn những nội dung giáo dục cốt lõi, cần thiết, ưu tiên tổ chức các hoạt động giáo dục giúp trẻ em đạt được những kiến thức, kỹ năng cơ bản, chuẩn bị cho trẻ có tâm thế tốt để vào học lớp Một.

Theo dự kiến việc tổ chức cho trẻ đi học trực tiếp là từ thứ Hai, ngày 04 tháng 4 năm 2022 (đối với các trường chưa tổ chức dạy học trong thời gian qua).

Việc học trực tiếp sẽ được đặc biệt quan tâm tới công tác an toàn, phòng chống Covid-19

Đối với các cơ sở giáo dục phổ thông, Sở GD&ĐT Nghệ An chỉ đạo: Tiếp tục có các giải pháp chủ động, thích ứng trong tổ chức dạy học đối với mỗi nhà trường, mỗi lớp học để đảm bảo hoàn thành kế hoạch giáo dục theo khung thời gian năm học; rà soát để bổ sung thiết bị thu phát, đường truyền, bố trí bộ phận kĩ thuật hỗ trợ các tiết dạy ở lớp học trực tuyến – trực tiếp khi có học sinh, giáo viên thuộc diện phải cách li y tế. Chỉ đạo giáo viên rà soát kiến thức, kĩ năng đối với các học sinh trở lại học trực tiếp sau thời gian phải học trực tuyến nhằm bổ sung kiến thức, kĩ năng cho các em đảm bảo tính hệ thống. Tập trung ôn tập cho học sinh lớp 9 và lớp 12 đảm bảo kiến thức, kĩ năng để tham gia các kì thi tuyển sinh vào lớp 10, tốt nghiệp THPT năm 2022…

Theo đại diện Sở GD&ĐT Nghệ An, không chỉ bậc mầm non, đối với tất cả các trường đang tổ chức học trực tuyến sẽ trở lại học trực tiếp theo kế hoạch dự kiến là 04/4 tới.