Nghệ An: 8 nhân viên y tế tại Bệnh viện dã chiến dương tính với SARS-CoV-2

172

Ngày 31/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, có 8 nhân viên y tế tại Bệnh viện dã chiến số 2 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Theo đó, 8 trường hợp là nhân viên y tế dương tính với SARS-CoV-2 gồm: C.P.P.T, (nữ, sinh năm 1995). Địa chỉ thường trú tại huyện Diễn Châu. T. được xét nghiệm định kỳ vào các ngày 21/8, 26/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 29/8, T. có triệu chứng sốt, mệt mỏi được làm test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó được cách ly tập trung và lấy mẫu gửi CDC, ngày 31/8 cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

N.T.Đ, (nữ, sinh năm 1981). Địa chỉ tại huyện Nghĩa Đàn. Đ. được xét nghiệm định kỳ vào các ngày 20/8, 26/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 29/8, Đ có triệu chứng sốt, mệt mỏi được làm test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó được cách ly tập trung và lấy mẫu gửi CDC. Ngày 31/8, cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

L.T.H, (nữ, sinh năm 1989). Địa chỉ thường trú tại huyện Nghĩa Đàn. H. được xét nghiệm định kỳ vào các ngày 21/8, 26/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 29/8, H. được làm test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó được cách ly tập trung lấy mẫu gửi CDC. Ngày 31/8, cho kết quả khẳng định ương tính với virus SARS-CoV-2.

8 nhân viên y tế trong bệnh viện dã chiến số 2 ở Nghệ An dương tính SARS-CoV-2.

H.T.T.N, (nữ, sinh năm 1984). Địa chỉ thường trú tại huyện Nghĩa Đàn. N. được xét nghiệm định kỳ vào các ngày 17/8, 26/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 29/8, N. được làm test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó được cách ly tập trung lấy mẫu gửi CDC. Ngày 31/8, cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

T.T.T, (nữ, sinh năm 1987). Địa chỉ thường trú tại TX Thái Hòa. T. được xét nghiệm định kỳ vào các ngày 18/8, 26/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 29/8, T. được làm test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó được cách ly tập trung lấy mẫu gửi CDC. Ngày 31/8, cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

M.T.T.T, (nữ, sinh năm 1991). Địa chỉ thường trú Thị trấn Nghĩa Đàn. T. được xét nghiệm định kỳ vào các ngày 17/8, 26/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 29/8, T. được làm test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó được cách ly tập trung lấy mẫu gửi CDC. Ngày 31/8, cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2

H.T.T.X, (nữ, sinh năm 1971). Địa chỉ thường trú tại Nghĩa Đàn. X được xét nghiệm định kỳ vào các ngày 20/8, 26/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 29/8, X. có triệu chứng sốt, mệt mỏi được làm test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó được cách ly tập trung và lấy mẫu gửi CDC. Ngày 31/8 cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

H.V.D, (nam, sinh năm 1981). Địa chỉ tại Nghĩa Đàn. D là F1 BN V.T.T đã được công bố trước đó. D. được XN định kỳ vào ngày 20/8 cho kết quả âm tính. Ngày 26/8, D. được cách ly tại phòng riêng và lấy mẫu gửi CDC. Ngày 31/8 cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.