Gỡ khó chương trình giáo dục phổ thông 2018

198

Ngày 13-12, tại TP HCM, Bộ GD-ĐT tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đến năm học 2022-2023 với sự tham dự của đại diện các sở GD-ĐT

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết một trong những nhiệm vụ rất lớn của toàn ngành hiện nay là triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Đây là việc lớn và khó với nhiều nội dung mà ngành đã, đang và sẽ triển khai.

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 bắt đầu từ năm 2019, hoàn thiện vào năm 2025. Với tính chất là chương trình lớn, mới nên sau mỗi năm cần có đánh giá sơ kết.

“Tinh thần của bộ là thường xuyên trao đổi về những phát sinh để cùng nhau xử lý. Do vậy, hội nghị hôm nay là đánh giá giữa kỳ nhằm có những trao đổi sâu hơn về bản thân chương trình giáo dục phổ thông 2018” – Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nêu rõ.